Bütünsel İnsan Kaynakları Uygulamaları, örneklerle anlatım

Bütünsel IK Uygulamaları ile bir işletmede, insan kaynakları konularında tüm süreçlerinizi ister sıfırdan, isterseniz var olan uygulamalarınızı örneklerle adım adım anlatıldığından ve tüm belge ve formları kendinze özgü düzenleyebileceğinizden rahatlıkla iyileştirebilirsiniz..

İşletmelere ve/veya IK Uygulayıcı ve yöneticilerine  Bütünsel IK Uygulamaları neden gereklidir.

İnsan Kaynakları Yönetici ve uzmanlarının, işletmelerine katkıda bulunmak ve varlıklarını sürdürmek amacıyla kendilerinin ve İnsan Kaynakları bölümünün rollerini düşünmeleri ve irdelemeleri gerekmektedir. Bu günün çalışma hayatı ortamında büyük resmi görebilmek ve bu resmi hedef alan kaynakları harekete geçirmek İnsan Kaynakları için her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

Eğer bugün çalışanlarınıza "İnsan Kaynakları bölümünün ne yaptığını" sorduğunuzda net cevaplar alamıyorsanız, bu durumda İnsan Kaynakları bölümünüzün rolünü tekrar düşünmesi ve fonksiyonlarını tanıtabilmek için kendi bünyesinde bir takım araştırmalara gitmesi gereklidir.

Bunun için yapılması gerekenler, İşletmenizde ; Tüm süreçlerinizi,  stratejik planlarınızı,stratejilerinizi, yönetim ve iletişim araçlarınızı etkili bir şekilde kullanmak ve ortak değerlerinizi ve temel amaçlarınızı, operasyonel hedeflere ulaşmak için kapsamlı olarak entegre etmek gerekmektedir.
İşte " Bütünsel IK Uygulamaları" ile bunları gerçekleştirmek çok kolay olacaktır.Bütünsel IK Uygulamaları içinde yer alan konular,
Aşağıdaki tüm konular CD içinde tamamen uygulamaya yönelik anlatımlar, örnekler, kullanılabilir formlar, Kitapta ise Konuların detaylı anlatımı bulunmaktadır.
 • Bütünsel IK Uygulamaları Sistemi nedir,
 • Neler yapılması gerekir,
 • Performans değerlendirme nedir niçin yapılır
 • Ön çalışma nedir nasıl yapılır neleri içerir,
 • Yetkinlik bazlı değerlendirme nedir nasıl yapılır,
 • Hedef Bazlı değerlendirme nedir nasıl yapılır,
 • Hedef  ve Yetkinlik Birlikte Perf. Değerlendirme nasıl yapılır,
 • Çoklu Değerlendiricili [180 - 360 Derece] Performans değerlendirme nasıl yapılır,
 • Performans değerlendirme soruları nasıl hazırlanır,
 • [ Örnek kullanabileceğiniz yaklaşık 200 adet soru ]
 • Yetkinlikler [ Örnek yetkinlikler,]
 • Yetkinlik bazlı performans değerlendirme soruları nasıl hazırlanır,
 • Performans değerlendirme ağırlıklandırması nedir nasıl yapılır.
 • Çok Detaylı Uygulayabileceğiniz çalışan memnuniyet anketi
 • Performans değerlendirme yaklaşım anketi,
 • İşçi, memur, Yönetici için ayrı ayrı örnek değerlendirme formları
 • İşçi, memur- Orta kademe- Müdürler için ayrı ayrı performans Eğitim slâytları,
 • Tasarlanabilir performans
 • Tasarlanabilir Performans Değerlendirme nedir,
 • Hangi durumlarda nasıl uygulanır
 • Ekip Çalışması
 • Ekip Çalışması ve Problem çözme
 • Problem çözme aşamaları,
 • Problemin boyutunun ortaya konulması,
 • Problemin unsurları,
 • Önlemler,
 • Hedefler
 • Teknikler, vb..
 • Ekip çalışması ve Problem çözme konusunda eğitim ve örnek çalışmanın anlatıldığı Slayt
 • Öneri Ödül sistemi
 • Öneri Ödül sistemi Detaylı anlatım,
 • Öneri Ödül uygulama talimatı,
 • Kullanılması gereken tüm form örnekleri,
 • Öneri ödül uygulama süreci,

 • Yetkinlikler
 • Yetkinlik nedir, Nasıl belirlenir,
 • Yetkinlik profilleri,
 • Hangi yollarla yapılır,
 • Örnek yetkinlikler ve alt açılımları
 • Eğitimler
 • Eğitim ihtiyaç analizi,
 • Eğitim planlama,
 • Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi
 • Planlama, analiz, eğitimin etkinliği ölçüm formları, örneklerle anlatım.
 • Dot Training [ Nokta Eğitimi] nedir, nasıl verilir.
 • Hedeflerle Yönetim
 • Hedeflerle yönetim nedir,
 • Neleri içermelidir,
 • Nasıl olmalıdır,
 • Neler dikkat etmemiz gerek,
 • Stratejik hedefler nedir nasıl oluşturulur
 • Bölüm Hedefleri Nedir niçin ve nasıl hazırlanır,
 • Bölüm hedefleri ara değerlendirme nedir, niçin yapılır,
 • Kişisel hedefler hazırlanması,
 • Çalışma şekli hedefleri nedir niçin ve nasıl hazırlanır
 • Örnek hedef tabloları uygulamaları.
 • Ara Performans,
 • Ara performans ölçümü nedir,
 • kimlere yapılır,
 • Örnek ara performans değerlendirme formu
 • Kariyer  - Rotasyon
 • Kariyer planlama
 • Rotasyon planlama
 • Rotasyon nasıl yapılır,
 • Örnekler ve formlar
 • İş Analizleri,
 • İş Analizi nedir,
 • Nasıl yapılır,
 • Yöntemler,
 • Örnek analiz formları
 • Eleman Seçme yerleştirme
 • Seçme yerleştirme süreci detaylı anlatım
 • Formlar, prosedürler,
 • Eleman seçme yerleştirme süreç şeması,
CD + Kitap
[ Kitap 305 Sayfa DIN A5 ]

 • Bütünsel IK
 • IK Test
 • IK Uygulama
 • Stratejik Satınalma
 • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
 • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com